S projektom bomo  lastnikom ali upravljavcem gozdov omogočili, da sami pridobijo podatke o sestojih ter ocenijo prihodnji razvoj sestojev in tveganja pri gospodarjenju. V projektu sodeluje 10 partnerjev, med njimi 6 kmetijskih gospodarstev. V projektu bomo razvili in testirali mobilna in računalniška orodja za

  • sestojno inventuro;
  • modeliranje razvoja gozdnih sestojev in
  • podporo odločanju pri gospodarjenju ob spremenjenih okoljskih in ekonomskih razmerah.

Projekt bo z razvojem programskih rešitev in aplikacij prispeval k razvoju novih oziroma izboljšanih ocen lesnoproizvodnih potencialov na zasebni gozdni posesti, pomagal pri prepoznavanju tveganj pri razvoju sestojev in omogočil napoved prihodnjega razvoja sestojev na ravni posesti.

Projekt “Digitalizacija kmetijskega gospodarstva za načrtovanje gospodarjenja z gozdovi” – akronim DIGIGOZD,  se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij Programa razvoja podeželja (https://www.program-podezelja.si).

Številka pogodbe:

3317-1002/2019/11

 

Trajanje:

30.07.2020 – 30.07.2023

Vrednost projekta BF:

187.697,14 €

Vrednost projekta skupaj:

348.650,41 €

Povezava Evropske komisije, namenjene EKSRP (https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development)