Dobrodošli

INOVATIVNO DIGITALNO ORODJE + SODOBEN LASTNIK GOZDA

=

sodoben in hiter način pridobivanja podatkov o gozdnih sestojih

Razvoj inovativnih digitalnih orodij

za zajem in obdelavo podatkov o

gozdovih na gozdni posesti

Modeliranje razvoja gozdnih sestojev

na gozdni posesti z oceno tveganj

pri gospodarjenju z gozdovi

Optimizacija upravljanja gozdov

na gozdni posesti