Modeliranje razvoja gozdnih sestojev

Operacijsko in strateško načrtovanje v gozdarstvu sloni na 200 letnem razvoju modeliranja razvoja gozdnih sestojev. Danes na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani razvijamo in uporabljamo najsodobnejše razvojne modele, kot sta naprimer SILVA 2.2 in BWIN. Z njimi predvidevamo razvoj gozda glede na raven proučevanja, vrsto sestoja, vrsta vrsto pristopa in, lociranost proučevanih elementov. V okviru projekta razvita orodja bodo modeliranje predstavila zasebnemu lastniku gozda in mu omogočila gospodarjenje v skladu z njegovimi željami.