21. 03. 2022

Udeležili smo se dogodka EIP

V ponedeljek in torek, 22. in 23. 11. 2021, je v Laškem v okviru posveta Javne službe kmetijskega svetovanja, ki deluje pod okriljem Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, potekal Dogodek Evropskega partnerstva za inovacije EIP z naslovom Znanje in sodelovanje za kmetijstvo prihodnosti.

EIP dogodek je obsegal predstavitve projektov v začetni in zaključni fazi izvajanja, na koncu pa je sledila razprava o razširjenosti in uporabnosti EIP projektov ter učinkovitemu prenosu rezultatov do kmetijskih gospodarstev.

Dogodka smo se na daljavo udeležili tudi partnerji projekta Digigozd, o svojem projektu pa smo udeležence seznanili s predstavitvenim plakatom, ki obsega ključne podatke o projektu, cilje in pričakovane rezultate ter rezultate, ki smo jih tekom izvajanja projekta že dosegli.

15. 1. 2022

Pripravljena navodila za uporabo aplikacije MOTI namenjena uporabnikom Applovih platform

Aplikacija MOTI je brezplačno na voljo v App store. Ko namestite aplikacijo, je potrebno pred prvo uporabo napravo kalibrirati. Za uporabnike Applovih platform smo pripravili navodila.

21. 8. 2021

Terenski preizkus aplikacije MOTI

V juliju smo na terenu preizkusili delovanje aplikacije za zajem sestojnih parametrov MOTI. Preizkuse smo opravili predstavniki Biotehniške fakultete, Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire v sodelovanju s projektnimi partnerji lastniki kmetijskih gospodarstev Klinar, Hvala, Jemec, Hudernik, Ferlinc in Blatnik.

Najprej smo skupaj pregledali karte z vrisanimi parcelami, sestoji in vzorčnimi ploskvami ter pripravili plan izvedbe meritev. Odpravili smo se v gozd in s pomočjo navigacije, ki je del aplikacije, locirali vzorčne ploskve. Po prihodu na prvo ploskev smo skupaj ponovili postopke nastavitev in opravljanja izmere temeljnice, števila dreves in drevesne višine. Meritve smo izvajali vsak s svojo napravo, na koncu pa smo dobljene rezultate primerjali med seboj in s podatki iz pregledovalnika Zavoda za gozdove Slovenije. Pogovorili smo se o morebitnih odstopanjih in možnostih izboljšave izvedbe meritev. Tekom terenskega preizkusa so se lastniki kmetijskih gospodarstev izurili v izvajanju meritev ter znajo odčitati in oceniti dobljene rezultate.

23. 6. 2021

Projektni partnerji so se seznanili s slovenskim razmeram prilagojeno aplikacijo MOTI.

V Ljubljani smo se 22. 6. 2021 zbrali projektni partnerji, ki bomo v nadaljevanju projekta testirali in uporabljali aplikacijo MOTI. Po uspešni namestitvi in kalibraciji smo se lotili prvih testnih izmer. Dobre volje ni manjkalo.

18. 11. 2020

Predstavitev projekta na Dogodku evropskega partnerstva za inovacije – EIP

10. 11. 2020 je smo projekt DIGIGOZD predstavili na spletnem dogodku Dogodek evropskega partnerstva za inovacije – EIP, ki ga je organiziralo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ogled predstavitve je mogoč na spodnji povezavi.

Add Your Heading Text Here