21. 8. 2021

Terenski preizkus aplikacije MOTI

V juliju smo na terenu preizkusili delovanje aplikacije za zajem sestojnih parametrov MOTI. Preizkuse smo opravili predstavniki Biotehniške fakultete, Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire v sodelovanju s projektnimi partnerji lastniki kmetijskih gospodarstev Klinar, Hvala, Jemec, Hudernik, Ferlinc in Blatnik.

Najprej smo skupaj pregledali karte z vrisanimi parcelami, sestoji in vzorčnimi ploskvami ter pripravili plan izvedbe meritev. Odpravili smo se v gozd in s pomočjo navigacije, ki je del aplikacije, locirali vzorčne ploskve. Po prihodu na prvo ploskev smo skupaj ponovili postopke nastavitev in opravljanja izmere temeljnice, števila dreves in drevesne višine. Meritve smo izvajali vsak s svojo napravo, na koncu pa smo dobljene rezultate primerjali med seboj in s podatki iz pregledovalnika Zavoda za gozdove Slovenije. Pogovorili smo se o morebitnih odstopanjih in možnostih izboljšave izvedbe meritev. Tekom terenskega preizkusa so se lastniki kmetijskih gospodarstev izurili v izvajanju meritev ter znajo odčitati in oceniti dobljene rezultate.

23. 6. 2021

Projektni partnerji so se seznanili s slovenskim razmeram prilagojeno aplikacijo MOTI.

V Ljubljani smo se 22. 6. 2021 zbrali projektni partnerji, ki bomo v nadaljevanju projekta testirali in uporabljali aplikacijo MOTI. Po uspešni namestitvi in kalibraciji smo se lotili prvih testnih izmer. Dobre volje ni manjkalo.

18. 11. 2020

Predstavitev projekta na Dogodku evropskega partnerstva za inovacije – EIP

10. 11. 2020 je smo projekt DIGIGOZD predstavili na spletnem dogodku Dogodek evropskega partnerstva za inovacije – EIP, ki ga je organiziralo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ogled predstavitve je mogoč na spodnji povezavi.