V projekt je vključenih devet partnerjev. Prihajamo iz vseh koncev Slovenije.

Oddelek za gozdarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

je vodilni partner, ki razvija nova orodja in sisteme za podporo odločanju pri gospodarjenju ter modele razvoja gozdov

Zavod za gozdove Slovenije

Poslanstvo ZGS je ohranjanje in sonaravni razvoj slovenskih gozdov in vseh njihovih funkcij za njihovo trajnostno in kakovostno gospodarjenje ter rabo.

Kmetijsko gospodarstvo Ferlinc

Posest Ferlinčevih je večja posest, ki se nahaja na obeh bregovih Drave pri Fali, na nadmorski višini med 300 in 800 mnv. Skupno 125 ha gozda se nahaja v štirih katastrskih občinah Ruta, Vurmat, Gradišče in Kapla.

Kmetijsko gospodarstvo Hudernik

Gozdna posest Hudernik se nahaja v GGE Radlje Desni Breg v koroški statistični regiji. Meri 35,3 ha, nahaja se na pobočjih Orlice, med 500 m – 730 m nad morjem, na razmeroma bogatih tleh rastišč

ZaVita svetovanje d.o.o.

Z delom na terenu skupaj z upravljavci območij in lastniki zemljišč oblikujemo rešitve, saj verjamemo, da so za ohranjeno naravo zaslužni predvsem lokalni prebivalci.

Srednja lesarska šola Maribor

S pomočjo SLGŠ Maribor želimo spoznanja o uporabi sodobnih tehnologij pri načrtovanju gospodarjenja z gozdovi predstaviti dijakom, ki bodo lahko razširili prakso na svojih družinskih kmetijah ali znanje uporabili pri kasnejših specializacijah ali nadaljnjem šolanju.

Kmetijsko gospodarstvo Hvala

Gozdna posest Hvala je mala zasebna posest iz idrijskih in tolminskih hribov. Gre za okrog 4 ha veliko posest, ki jo sestavljajo gozdovi na strmih različno produktivnih rastiščih.

Kmetijsko gospodarstvo Jemec

Gozdna posest Jemečevih je primer večje posesti v zgornjem delu Selške doline v središču vasi Davča. Celotna posest meri 106 ha, od tega je 92 ha gozda.

Kmetijsko gospodarstvo Klinar

Klinarjeva posest je gorska kmetija na Gorenjskem, katere parcele segajo od 810 do 1600 m. Kmetija ima v lasti 44,13 ha gozdov.

Kmetijsko gospodarstvo Blatnik

Gozdna posest Blatnik je zasebna posest, ki leži v Posavskem hribovju, na nadmorski višini okoli 600 nmv. Posest je velika 32 ha, od tega je 16 ha gozda.