Optimizacija upravljanja gozdov

Zasebne lastnike pogosto zanimajo koristi različnih scenarijev gospodarjenja. Z razvojem enostavnega orodja za optimizacijo sečenj bomo lastniku omogočili, da sam poišče najboljše scenarije (npr. finančno najboljše). Pri tem optimizator ne bo omejen zgolj na sečnjo, saj bomo lastnikom predstavili osnovne principe optimizacije delovnih procesov. Tako jih bodo lahko samostojno uporabili za katerikoli problem.