Razvoj inovativnih digitalnih orodij

Razvita inovativna digitalna orodja bodo prilagojena lastnikom. Posebno pozornost bomo dali posvetili enostavnosti uporabe.  V orodja ne bomo vgrajevali kompleksnih funkcij, prevelikega števila nastavitev ali zahtevanih vhodnih parametrov. Poenostavili bomo model razvoja gozdov, saj lastnika pogosto zanimajo zgolj relativne spremembe, ki bi se lahko zgodile v primeru alternativnega scenarija, ne pa visoka natančnost modela. Začeli bomo na začetku problema, s katerim se lastnik srečuje, to je - kako dobiti informacije o stanju gozdnih gozdnega fondov fonda na posesti. V ta namen nameravamo pripraviti za slovenskega lastnika prilagoditi švicarsko aplikacijo MOTI. za pametni telefon MOTI, pri uporabi katere ni potrebno gozdarsko znanje. Uporaba aplikacije na pametnih telefonih ne bo zahtevala gozdarskega znanja.